W7 - WIE WIL WETEN WAAROM WAT WANNEER WERKT
 

FIGURES & FAQ…TS

 
5MB harddisk in 1956
 1. Waar staat RAMTIKIS voor?
 2. Maken jullie ook beroepsopleidingen?
 3. Waarom zien wij geen facility management opleidingen?
 4. Wat houdt dat “W7 insight” precies in?
 5. Wat houdt bescherming van intellectueel eigendom in?
 6. Krijg ik bij ieder aangesloten W7 exploitant hetzelfde niveau training o.d. ?
 7. Hoe borgt W7 de kwaliteit van haar modules?
 8. Waarom zou ik niet gewoon zelf een module maken?
 9. Wat word ik beter van een W7 training of opleiding volgen?
 10. Waar vind ik het verschil tussen verkooppraatjes en functionele substantie?
 11. Kan zomaar elk trainingsinstituut huurder en dus exploitant van W7 modules worden?
 12. Wie ging mij voor?
 13. Wie is/zijn jullie concurrenten?
 14. Welk voortbestaan van de mensheid bedreigende voorspellingen circuleren er zoal.
 15. Betaal ik overal hetzelfde voor dezelfde module?
 16. Wat mis ik als ik niet van jullie bestaan af zou weten?
 17. Hoe kan ik als verhuurder onderscheidend vermogen creëren?
 18. Hoe bepaal je als eindgebruiker/cursist hoe of wat je waar vandaan nodig hebt?
 19. Waarom is W7 een 1-persoonsnetwerk-organisatie? Beperkt dat niet veel?
 20. Kan jullie materiaal in andere opleidingen of zoiets verwerkt worden?
 21. Mag ik een W7 training verder onder eigen naam aanbieden?
 22. Wat als ik een module exclusief en alleen voor ons zelf wil?
 23. Hoe serieus is de dreiging van die “paradigm shift”?
 24. Wanneer is een module gereed om te gebruiken?
 25. Komt de klant altijd op de tweede plaats?
 26. Is iedere ‘standaard’ trainer geschikt?
 27. Welk niveau moeten de docenten hebben?
 28. Welk niveau wordt van cursisten/deelnemers verlangt?
 29. Waar staat KIP voor?
 30. Wat is een uniek bio-menselijke kwaliteit?
 31. Wat is het verschil tussen kunstmatige intelligentie en kunstmatige super intelligentie
 32. Wanneer is er sprake management by Bye?
 33. Wat is het BootVlootmodel?
 34. Wat doet een Intrapreneur?
 35. Wat verstaan jullie onder een Basisinkomen?
 36. Waarom moet iemand ‘afleren?
 37. Wat is precies Kennismanagement?
 38. Ik weet wat Kostenbesef is maar wat moet ik verstaan onder Batenbenul?
 39. Waarom zie ik geen Covid19 trainingsmodulen.
 40. Stel dat ik snel ergens de beste in wil worden wat moet ik dan doen?
 

1. Waar staat RAMTIKIS voor?

RAMTIKIS staat voor; Robot-, Automat-&Mechan-isering, Technologische Innovaties, Kunstmatige (super) Intelligentie en Surrealitijd. Het is een vaak in combinatie optredend, toenemende golf aan innovaties, vernieuwingen of verbeteringen, tot zelfs volstrekte verandering/omschakelingen, en dergelijke die het leven van de mens op aarde, deez en eerstvolgende generaties, zo aanzienlijk zal veranderen dat gesproken wordt van een paradigm shift. In plaats van de meer logisch verwachtte golfbeweging een ‘tangentoïdale’ breukvlak verschuiving.

Het laatste begrip; Surrealitijd, is als het geheel van in tijd of plaats nagebootste super-/kunstmatige realiteit waaraan men als grootst denkbaar gevaar ook zwaar verslaafd kan raken. Zeker als er geen adequaat alternatief voor arbeidsethos gevonden zal worden en/of inkomen door het B ‘ink gegarandeerd. RAMTIKIS drijft een groot aantal van onze modules. Dat door de onweerlegbaar intense invloed die zij zal gaan uitoefenen op mens, haar omstandigheden tot zelfs de essenties van wat nu nog menszijn inhoudt, maar straks niet meer.

 

2. Maken jullie ook beroepsopleidingen?

Nee, vooralsnog niet maar we sluiten het zeker niet uit. Samenwerking met formele/erkende opleidingsinstituten (n.b. waar mijn vorig bureau FMH er een van was!) wordt zeker niet uitgesloten, Samenwerkingsvormen waarin ons materiaal tegen een meer op het kostenmodel van regulieronderwijs aangepaste honorering is zondermeer bespreekbaar. Maar misbruik van ons intellectueel eigendom -zoals vroeger in facility management vaak en veel gebeurt is- zal streng gemonitord worden.

 

3. Waarom zien wij geen facility management opleidingen?

Het voormalig FMH is na haar faillissement wegens mismanagement verkocht aan bureau Possible www.possible.nl, die een deel van de oude FMH en Atrium opleidingen verzorgt. W7 heeft daar -behoudens hen alle succes wensende!- verder geen bemoeienis meer mee. Maar als W7 goede mogelijkheden ziet zelfstandig trainingen o.d. in deze of ongeacht welk ander professie te ontwikkelen en voor verhuur aan te bieden, wordt ook dat niet op voorhand uitgesloten.

 

4. Wat houdt dat “W7 insight” precies in?

Een uniek keurmerk om aan te geven dat het hier gaat om een training of ander soort van kennisoverdracht, die gebaseerd is op intellectueel eigendom van W7. Uiteindelijk zal ook dit -als elk ander keurmerk- haar waarde gaan verdienen door de breedte en diepte van toepassing van onze modulen en de uiteindelijk alsdan dagelijks te registreren en openbaar te publiceren gebruiksevaluaties daarvan.

 

5. Wat houdt bescherming van intellectueel eigendom in?

De grote kracht van FMH ooit als gerenommeerd training en opleidingsbureau was gelegen in haar creativiteit en innovatief vermogen altijd als eerste met aansprekende vernieuwingen te komen. Naïef of daar gewoon onvoldoende op gefocust, werd er altijd wat neerbuigend over kopiërend concurrenten gedaan. Die fout wordt geen tweede en laatste keer gemaakt. Alles dat hier op de website gepresenteerd wordt is, wordt en blijft intellectueel beschermd. Dus morgen een training ‘Afleren’ aanbieden zouden wij aanraden … maar beter na te laten.

 

6. Krijg ik bij ieder aangesloten W7 exploitant hetzelfde niveau training o.d. ?

Vermits onder “ik” de eindgebruiker cursist bij een van onze huurders/exploitanten bedoeld wordt, is het antwoord: Nee! Hoe goed de Mercedes vrachtwagen ook rijdt, zij kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor hoe snel en hoogwaardig de vervoerder zijn logistiek verzorgt. En zelfs binnen een organisatie kan hetzelfde product of dienst afwijken door die gene die uiteindelijk verantwoordelijk is voor klant tevredenheid. Wat W7 wel kan en zal doen is alle individuele evaluaties van al haar modules -uiteraard vanwege privacy gedepersonaliseerd!- per huurder exploitant verbijzondert te publiceren, hetgeen voor hen ook weer een stimulans is naar kwaliteitsoptimalisatie te blijven streven.

 

7. Hoe borgt W7 de kwaliteit van haar modules?

In de eerste plaats door het onder 6 genoemde openbare evaluatie systeem. Wijn verkeren verder nog in een te prematuur stadium van organisatieontwikkeling om te beslissen of en zo ja welk kwaliteitsbewakingssystem (ISO, CEDEO, VETRON o.d.) geschikt zou zijn voor onze specifiek maar vooral unieke manier van opereren. Of dat een volstrekt eigen, veel meer dagelijks, direct vanuit de gebruikservaring ingegeven systematiek, het beste voldoet, om vraag en aanbod op zo redelijk integer en effectief mogelijke wijze, te voorzien van voor hen relevante oordeelsvorming, zal de toekomst moeten leren. Net als elke kennisimpuls nu eenmaal óók verdere inbedding vergt!

 

8. Waarom zou ik niet gewoon zelf een module maken?

Het bouwen van 2 stuks modulen/1 dag programma kostte in onze ervaring destijds minimaal 250 uur. Bij een uurtarief van 100€p/u (3 maal het gemiddeld uurloon van een professional obv max 1500 uur per jaar!!) is dat dus € 25.000,- per module. Een zeer succesvolle module draait gemiddeld 10 maanden 3 x per maand met max 15 deelnemers, dat zijn dus 450 deelnemers per jaar (en da’s heul veul!) Een module gaat hooguit 5 jaar mee zonder aanzienlijke renovatie. Dus kost minimaal 5000 per jaar, maar…. De meeste modules zijn lang niet zo succesvol, sommigen draaien maar 1,2 hooguit 3 keer per jaar met maar 8 tot 12 deelnemers.

Om kort te gaan: Voor je het weet, met in acht name van relatief hoge facilitaire kosten voor zaal en verzorging, gastdocent, reis en verblijfskosten, zeer aanzienlijke marketingkosten zit je al gauw op een kostprijs van150/200€ per cursistdag. De enige twee manieren om daar aan te verdienen zijn volume (FMH deed er bijna 10 jaar over als opleidingsinstituut winstgevend te worden!) of een verborgen aanvullende inkomstenbron (cursisten leveren iets extra’s op; product merchandising, aanvullende adviesopdrachten o.i.d.)
Omdat W7 een veel breder bereik nastreeft en zelf in belangrijke mate marketing voor de modules zal verzorgen, zal blijken dat huur van modules bij W7, de minst risicovolle en goedkoopste investering zal zijn. Behoudens een bescheiden vaste maandhuur is het no-cure no-pay!

 

9. Wat word ik beter van een W7 training of opleiding volgen?

Als huurder exploitant is dat in feite al reeds grotendeels hiervoor onder vraag 8 beantwoord. Beter, sneller, goedkoper met minder risico kennisoverdracht exploiteren.

Als eindgebruiker/cursist een zo breed mogelijk, kwalitatief transparant, onderling vergelijkbaar kennisproduct, waar klaarblijkelijk voldoende vraag naar is en dus in carrièreperspectief naar verwezen kan worden. Ontwikkeld door gespecialiseerd professionals met zeer ruime ervaring.

 

10. Waar vind ik het verschil tussen verkooppraatjes en functionele substantie?

Niet hier als eerste, om gelijk maar met de deur in huis te vallen. Men mag van een internet brochure niet verwachten dat zij een evenwichtig onpartijdige concurrentie analyse overlegd, of haar fouten uitdrukkelijk onder de aandacht brengt….of toch wel?

Wij vinden van wel!

Dus gaan we via social media permanente dialoog aan met de eindgebruikers van onze modulen om met elkaar te leren wat beter kan en moet. Constructief, beschaafd, verbinding zoekende, maar verre van weglopen voor onze verantwoordelijkheden.

Wij willen het verschil maken. Voor mensen die stellen te weten waarom wat wanneer werkt, mag je verwachten dat ze aan de Wie verantwoording afleggen…dagelijks….permanent!

Wij kijken uit naar een dialoog die alleen maar kan leiden tot meer substantie en beter functionaliteit!

 

11. Kan zomaar elk trainingsinstituut huurder en dus exploitant van W7 modules worden?

Jáneejuh, is een typisch Zuid Afrikaanse manier van een vraag met wedervraag beantwoorden (FMH had jarenlang een trainingsinstituut ook in Zuid Afrika!)

Ja ieder gevestigd instelling met de mogelijkheid W7 modules te verzorgen voor eindgebruikers of anderszins te doceren aan afnemers kan in pricipe W7 modulen huren. Nee naarmate kwalitatieve gegevens uit gebruikersevaluaties meer kwalitatieve substantie bieden zal ook het net dienaangaande opgehaald worden. Zo dat als vanzelf, organisch, een door gebruik gedicteerde ondergrens ontstaat aan wat/lees wie, wel en wat/idem wie, niet verantwoord zal blijken te zijn.

Uiteindelijk zal een vorm van permanent gemeten klanttevredenheid bepalend worden voor Wie mee doet of zichzelf buiten spel zet. Omgekeerd zal een alsdan eveneens te institutionaliseren ‘bonus’-regeling ervoor zorgen dat excellerende instellingen aanvullend onderscheidend vermogen kunnen mogen etaleren.

 

12. Wie ging mij voor?

Wij zullen t.z.t. alsdan in overleg met huurders/exploitanten besluiten of en zo ja op welk meest effectieve wijze al dan geen ruchtbaarheid gegeven zal worden aan hun aanwezigheid op de markt. W7 overweegt vooralsnog niet als soort van ‘cheap tickets’ inschrijvingen, bij alle aanbieders te gaan verzorgen. Dergelijk vraagaggregatie verzorgende intermediairs bestaan al en W7 ziet zichzelf daar geen relevant onderscheidende rol in vervullen.
Wat anders kan zijn dat W7 vooralsnog en vooraleerst op deze website haar huurders/exploitanten openbaart.

 

13. Wie is/zijn jullie concurrenten?

Wij horen het graag, maar kennen ze niet . Nog niet.
Sommige groter adviesbureaus en specifieke instellingen willen op aanvraag n.a.w. wel over een speciaal onderwerp bijvoorbeeld in de vorm van een congres met boek van de lezingen, o.i.d. samentellen en wellicht soms zelfs ook nog wel enige tijd daarna daar dan weer van een soort tijdelijk circuit van kennisoverdracht breien.

Maar echt professioneel klinkt dat allemaal niet. Samenwerkende Universiteiten en wellicht ook Hoge Scholen zullen ongetwijfeld uitwisselingsprogramma’s dienaangaande hebben, maar staan op de commerciële markt ook bekend om hun redelijk oneigenlijk en ongepast kopieergedrag. Anderzijds verwijt de pot de ketel als men afgestudeerden in dienst neemt die hun universitair lesmateriaal in commerciële onderzoeksopdrachten gebruiken. Maar ja is dan weer het antwoord; “wie betaalde die Universiteiten daarvoor?”, van welk geld?” Lamaar….

 

14. Welk voortbestaan van de mensheid bedreigende voorspellingen zijn er.

Daar circuleren hier en daar nogal wat interessante video’s en artikelen over op het internet. TED-lezingen van onder andere Stephan Petranek (10 ways the world could end…) of Prof. Nick Bostrom, kunnen je beangstigen of inspireren. Dat doet de doomsday clock nu ook al tig jaren of de zoveelste uitgave van het Rapport van ‘De Club van Rome’.

In meerder van onze modulen zullen deze of dergelijke ter sprake komen. Niet om van te griezelen maar zo rationeel en wetenschappelijk mogelijk onderbouwd te waarschuwen voor wat kan. En te inspireren wat daar tegenovergesteld moet worden. Is historisch besef meestal alleen maar discutabel als het gaat om vanuit welk perspectief men die gebeurtenissen beschouwd, bij meer futurologische bespiegelingen ontkomt men vaak niet aan stellingnamen .

W7 neemt stelling in als dat voor verduidelijking naar haar oordeel onontbeerlijk is, maar bij voorkeur en in principe altijd vanuit het perspectief bij de deelnemers maximaal kritisch denkvermogen te ontwikkelen.

 

15. Betaal ik overal hetzelfde voor dezelfde module?

Nope!; elk verhuurder exploitant is gerechtigd zijn eigen toegevoegde waarde in en rondom onze modules tot uitdrukking te brengen of ondersteunend tot haar recht te laten komen. Een., twee docenten, wel/geen acteurs bij persoonlijke oefeningen, wel of een vragen voor- of achteraf, huiswerkbegeleiding, etyc.; -you name it- kennisoverdracht is geen take away eenhaps maaltijd.

Hiervoor bestaat een ander concept; de franchise formule. Niets ten nadele wij kiezen voor dit concept, omdat dat maximale kennisoverdracht met optimale keuzevrijheid verbindt en zo voor eenieder de meest gewenste aanbod kan doen.

Laat ons dat illustreren aan de hand van bijvoorbeeld de module Basisinkomen: Gepresenteerd door een financiële instelling zal dat een geheel andere insteek krijgen dan door een Sociale woningbouw collectief, of een in Risicobeschermingsorgansatie met klemtoon op kleine criminaliteitspreventie. De vereniging van Nederlandse gemeenten zal er weer anders tegenaan kijken dan Vakverenigingen of Vrijwilligerskoepelorganisaties etc. De formule van een concept, moet nooit de baas worden over de functionaliteit van een doel.

 

16. Wat mis ik als ik niet van jullie bestaan af zou weten?

Goede vraag was’ie niet gesteld zouden we’m zelf hebben bedacht.
Wat niet weet wat niet deert’ is ongeschikt als antwoord, want dar gaat het nu juist wel om; te weten wat werkt. En daarvoor moet men permanent z’n blik blijven verruimen. En laat dat nu exact de lange termijn visie van W7 zijn. Nieuwsgierig zijn naar wat straks wel en wat waarom eventueel nu nog niet zou kunnen werken maar we wel degelijk op voorbereid moet zijn. Hiervoor hoef je niet permanent op training bij/via W7 maar op z’n minst wel frequent deze website of andere alsdan in gebruik zijnde social media van W7 even raadplegen. Dat vergroot je kans tijdig te kunnen reageren op veranderingen in plaatst van te laat.

 

17. Hoe kan ik als verhuurder/exploitant onderscheidend vermogen creëren?

Zoals de pianist van Nederlands ooit beroemdste cabaretier Toon Hermans; Govert van Soest, ooit antwoorde op de verwelkomingsvraag; ”Hoe maakt u het?” en zei : ”Ja als ik je dat vertel, maak je het gelijk na!”

In principe is het W7 concept juist ook bedoelt aanbieders maximaal van hun eigen sterkten te laten profiteren en /of zwakten niet te openbaren. Het alternatief zou een te beklemmende franchise zijn waarin zowel de multifunctionele kwaliteiten vanW7 modulen alsook de onderscheidende kwaliteiten van de verschillende aanbieders, onvoldoende tot hun recht zouden kunnen komen.

 

18. Hoe bepaal je als eindgebruiker/cursist, waarom je wat, waar vandaan nodig hebt?

Een dergelijk vraag is afhankelijk van;

 • carrière perspectief en derhalve onderwerp van baanbegeleiding e/o HRM-achtig onderzoek,
 • specifiek persoonlijk vakinhoudelijke of maatschappelijke behoefte,
 • eerste kennisname om te beoordelen of zich kansen of bedreigingen voordoen, of
 • volstrekt irrelevant maar prangende behoefte het onbekende te exploreren.

Hoe het ook wezen mag de veelheid aan motieven geeft de breedte aan toepassingsmogelijkheden van W7 modulen aan.

 

19. Waarom is W7 een 1-persoonsnetwerk organisatie? Beperkt dat niet veel?’

‘Alles bestaat bij de gratie van tegenstellingen’ ergo op ‘actie volgt reactie’ om Newtons derde wet te verbreden. Daargelaten dat ‘elluk nadfeel suh foordeel hep’ zoals Neerlands meest beroemd schijnbeweger J.C. (Joham Cruyff) ooit declameerde. Oftewel ongeacht welke keuze, komt met nadelen. Het belangrijkst motief is van persoonlijke aard. Na veel, n.a.w. té veel, ettelijke decennia leidinggevende verantwoordelijkheden, was de pijp leeg nog langer meer lasten op m’n schouders te torsen dan mijn eigen. En dan blijken er inmiddels zoveel mogelijkheden en technieken te zijn, dat veel van voorheen noodzakelijke organisatorische randvoorwaarden al reeds geautomatiseerd of makkelijk zelf uit te voeren zijn.

De one man multinational -ooit door Peeters en Waterman in hun ‘Search of Excellence’ aangekondigde toekomstvisie-, is allang geen visie meer, maar een keuze. En die was snel gemaakt. Iedereen in het netwerk houdt zijn eigen broek op. Zijn er meerder van hetzelfde nodig (boekhouding, secretariaat, module admin etc.) dan heeft de eerste ‘specialist’ de keuze binnen zijn eigen organisatie of netwerk voor het overeengekomen omzetpercentage aanvullende ondersteuning te werven. Laat ‘ie dat na en creëert daardoor kwaliteits- of kwantiteitsproblemen, dan besluit een groepsvergadering of we zelf uitbreiding zoeken, of anderszins de uitdaging oplossen.
Alles in open transparante dialoog gericht op; 1. W7 groepstevredenheid, want zonder dat geen, 2. Klanttevredenheid en 3. Organisatie continuïteit.

 

20. Kan jullie materiaal in andere opleidingen of zoiets verwerkt worden?

Dat is weer zo’n “Janeehè” antwoord. Om te beginnen niet zonder onze uitdrukkelijke instemming. Ook niet als iemand ergens een module gevolgd heeft en op basis daarvan onderdelen, modellen of tekstdelen uit die module in andere werkzaamheden o.d. wenst te verwerken. Voor elk hergebruik van ons materiaal c.q. intellectueel eigendom dient vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming overeengekomen te worden.

Ja wij staan altijd open voor samenwerkingen o.d. ons materiaal een zo breed mogelijke bekendheid te geven, maar als ‘commerciële’ instelling -tegelijkertijd bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid-, vereist elk gebruik anders dan als gehuurde lesmodule vooraf duidelijkheid over doel, functie, bereik, honorering en dergelijke.

Aangezien wij ons primair proces niet willen verstoren met teveel administratieve rompslomp dient elk ander optie dan geautomatiseerde en gestandaardiseerde huur op vergelijkbare wijze c.q. met geautomatiseerde maandbetalingen verrekend te kunnen worden.

 

21. Mogen wij een W7 training verder onder een eigen naam aanbieden?

Nee, logischerwijze ook niet want dan zou ons intellectueel eigendom niet langer door haar eigen naam beschermd worden, en daarmee eenvoudig gekaapt kunnen worden. Ergo als onderdeel van een totaal of ander groter opleiding of groep van Opleidingen trainingen o.d. is dat uw volste recht. Bijvoorbeeld als een klant een ‘Duurzaamheid programma’ onder eigen naam aanbiedt en daarbinnen een of meerder modulen van WJ7 gebruikt is dat zijn/haar goed recht. Maar de modules als zodanig blijven W7’s naam dragen en in elke afzonderlijke uiting daarover blijft vermelding van het “W7 insight” als vermeld in onze Algemene Voorwaarden, van kracht

 

22. Wat als ik een module exclusief en alleen voor ons zelf wil?

Wij staan daar niet om te springen, maar wellicht dat u zo creatief bent, geïnteresseerd én overtuigend dat er een niet te weigeren aanbod komt, wie weet?

 

23. Hoe serieus is de dreiging van die “paradigm shift”?

De aanjager van die paradigmatische verandering op basis van exponentiele groei in technologische vooruitgang zal kunstmatige intelligentie zijn, en dan vooral haar grote broer: Kunstmatige Super Intelligentie.
Wat Ray Kurzweil, beroemd futuroloog, ontwikkelaar van o.a. gecomputeriseerde muziek instrumenten en letterkarakter-herkenning, huidig directeur kunstmatige intelligentie bij Google en top adviseur van de laatste 5 Amerikaanse presidenten betreft is, dat zelfs te berekenen aan de hand van bereikbaarheid van voldoende computer rekenkracht en snelheid tegen lage kosten.

Prof. Nick Bostrom heeft het aan honderden wetenschappers in dat veld van kunstmatige intelligentie e.d. voorgelegd en beide komen grofweg gezegd op ergens tussen 2040/2060 dat ‘ergens iets’ als eerste in staat zal zijn kunstmatige super intelligentie (onvoorstelbaar veel slimmer dan een mens ooit zal kunnen begrijpen) te hebben tot stand gebracht.

Wat er dan gebeurt is vooralsnog volstrekt onvoorspelbaar. Tenzij we al reeds lang van te voren onbreekbare mechanismen zouden kunnen hebben ingebouwd om een dergelijk ‘machine’ (n.a.w. nauwelijks alszodanig herkenbaar of te achterhalen netwerk in en rondom het ‘internet of things’), blijvend onder controle van de mens zou houden.
Maar als dat met zoiets redelijk simpel te beheersen als kernsplitsing, al buitengewoon lastig is, zal het met iets dat onze ‘vermeende slimheid’ degradeert tot die van ons t.o. een regenworm, nog wel eens een aardige buil opleveren.
Zo ja het is net zo serieus of zelfs meer dan de waarschuwingen van af begin deze eeuw over een grote kans op een virale epidemie, n.a.w. vanuit dier op mens ‘overspringend’!
Ook vandaar uit is het zeer interessant de TEDlezing van Stephan Petranek te volgen op TED of de lezingen en artikelen van Nick Bostrom over mondiale risicobeheersing.

 

24. Wanneer is een module gereed om te gebruiken?

Op deze website worden alle aangeboden modules geïntroduceerd met status van ontwikkeling e/o duur van voorbereiding. Klik hier om daar naartoe doorgelinkt te worden.

 

25. Komt de klant nog altijd op de tweede plaats?

Inderdaad ons oude FMH hanteerde die missive ook al reeds.
Een kennisintensieve organisatie heeft minstens twee bijzondere kenmerken; de bovengemiddelde geschooldheid en ervaring van haar medewerkers en de hoge mate van eigen verantwoordelijkheid. Dergelijk mensen aan je verbinden -los van de vraag hoe de verbinding gestructureerd is- vergt geen directieven maar inspiratie en optimale back-up support.
Met “de klant komt op de eerste plaats” zet men de ‘medewerker’ op de tweede plaats en dat is een schromelijke onderschatting van hun importantie.
Onze ‘medewerkers’/Parftners, zetten hun klant op de eerste plaats en onze systemen en modulen zijn vanuit de grondhouding opgebouwd en worden ‘menselijk’ aangeboden en onderhouden.

 

26. Is iedere ‘standaard’ trainer geschikt?

Elke module heeft een minimaal MBO+geruime ervaringsniveau, meeste HBO/Academisch denk niveau. Behoudens evident specifieke trainers vaardigheden, enig charisma en in staat te enthousiasmeren mag een breder en/of dieper materie kennis van het specifieke onderwerp heeft dan de gemiddelde deelnemer. Deshalve sluiten we bij elk module informatie pakket ook een uitgebreide website-url lijst e/o boekenlijst bij.

Daarenboven is het vanuit onze brede ervaring bekend dat er altijd overal wel ergens een deelnemer is met op enig specifiek aspect meer dan bovengemiddelde kennis. De kracht van een goede trainer/gespreksleider is het dergelijk inbreng zo te kanaliseren dat zoiets dergelijks ten goede komt aan de boogde kennisoverdracht. Op een potje breinworstellen zit niemand te wachten en gelijk hebben of krijgen schiet in negen van de tien gevallen haar doel voorbij.

 

27. Welk niveau moeten de docenten hebben?

Zie hiervoor onder vraag 26.

 

28. Welk niveau wordt van cursisten/deelnemers verlangt?

Zie hiervoor onder vraag 26, plus:
De modulen zijn op HBO/Academisch niveau geschreven, maar het zal de keuze van onderhavig exploitant dienen te zijn daaromtrent het beste duidelijkheid te verschaffen, omdat e.e.a. in sterke mate afhankelijk is van het doel en de wijze van presenteren/doceren/trainen/voorlichten of aanzet tot discussie leveren.

 

29. Waar staat KIP voor?

Kennis, Inzicht en Passie.

Kennis is relatief het eenvoudigst te vergaren, bij Inzicht komt evident brede ervaring bij gebruik of ervaring om de hoek kijken en Passie is de mate waarin en wijze waarop er een behoefte naar meer en beter over het onderwerp geënthousiasmeerd wordt.

Modulen van W7 zijn altijd KIP-gebaseerd, hetgeen ook eisen aan gastdocent e.d. stelt. Zelfs een gortdroge maar inhoudelijk adequate gastdocent kan passie enthousiasmeren door een juist gebruik van inspirerende illustraties, infograhs (ook Instagram barst er van!) of video’s, treffend/beklijvende one-liners e/o het gebruik van acteurs in oefeningen. Combinatie van (fragmenten) uit TED lezingen, Wikipedia of overtuigende practical jokes kunnen een module extra peper geven.

 

30. Wat is een ‘uniek bio-menselijke’ kwaliteit?

Binnen RAMTIKIS (zie antwoord op vraag 1.) neem kunstmatige intelligentie evident een unieke plaats in. En binnen die ‘tak van breinsport’ wordt zeer uiteenlopende gedacht over het begrip intelligentie, tot zelfs verwerping van het woord k.i./a.i. / K.S.I. / A.S.I. en gebruik van ‘machine learning’ als alternatief.

Welnu als het gaat om intelligentie zou men kunnen stellen dat bij die nauwelijks te beleren c.q. te mechaniseren aspecten van onze menselijke identiteit, zulke begrippen horen als; creativiteit, empathie, liefde, genegenheid, intuïtie tot zelfs n.a.w. in belangrijke mate ook begrippen als; respect, vertrouwen/intrinsieke betrouwbaarheid e.o.d.
Daarbij overigens gelijk accepterende dat die ‘unieke’ biomens, inhoudelijk permanent in tweestrijd ligt met haar tegenpolen als; volslagen gebrek aan/leidende aan een stuitend/storend gebrek creativiteit, on-betrouwbaarheid, haat, autisme etc.

Waarmee wellicht ten dele verklaard wordt waarom dat brein in slaap zich een aantal malen reset. Die bio-menselijk kwaliteiten zouden wel eens mens’uniekmaker kunnen betekenen als noodzakelijk en onmisbare tegenpool t.o.v. verregaande mechanisatie (ook van het brein) in transhumanisering.
En zo de balans figuur kunnen completeren tussen opperst mechanische rede (orakel!) en mens-evenwichtige emotie. t’Is maar een idee hoor, nauwelijks theorie; wetenschap onwaardig … of… ?

 

31. Wat is het verschil tussen kunstmatige intelligentie en kunstmatige super intelligentie

Onder kunstmatige intelligentie wordt het machinaal vermogen verstaan computers in eenvoudig of overzichtelijke samenhang steeds complexer taken te kunnen laten vervullen doordat het binnen vooraf vastgesteld grenzen van haar fouten leert. Bij kunstmatige super intelligentie gaat men stappen verder en maakt het mogelijk stelsel aan ervaringen, inzichten, informatie en wat zich ook maar binnen het universum vertoond, toegankelijk voor dusdanig mechanische verwerking dat het niet alleen zelflerend zal zijn maar ook zelf programmerend.

In positief medische zin bijvoorbeeld zouden de meest complexe operaties aan de meest uiteenlopende figuren met in acht name van alle persoonlijke en sociale omstandigheden, uitgevoerd kunnen gaan worden omdat alle kennis op de wereld beschikbaar en de combinaties van die kennis gezamenlijk in acht genomen kunnen worden.

In minder optimistische scenario’s kun je denken aan volledig geautomatiseerde grensbewaking en beveiliging waarbij ‘de machine’ in staat zou kunnen zijn een potentiele vijand al op voorhand te kunnen onderkennen en vanwege potentieel gevaar op represailles ook maar gelijk diens volledige wapenarsenaal onklaar maakt.

De wereldkampioen schaken kan door AI verslagen worden, maar het best KSI kan nog nauwelijks een hond van een kat onderscheiden … zeker niet als die erg op hun baasje lijken.

 

32. Wanneer is er sprake management by Bye?

Management by Bye is de door HenKlee ontwikkelde en W7 exclusief geïntroduceerde wijze van leidinggeven die er per definitie op is gericht zichzelf als leidinggevende overbodig te maken. Niet zozeer teams of groepen specialisten moeten zogenaamd zelfsturend worden, maar de leidinggevende moet bij alles overal gericht zijn op te analyseren waarom zijn of haar functie niet overtollig zou kunnen zijn. Met andere woorden wat er voor nodig is die status van overbodigheid te bereiken en zelf langzaam uit beeld te verdwijnen. Voordat een ‘McKinseyaan’ of dergelijke duur adviseur dat komt -vaak niet dan nadat die eerst nog een collegae aan een half of heel jaar-contract interim veranderingsmanagement heeft geholpen…
Kennismanagement is niet voor niets een ander W7 module.

 

33. Wat is het BootVlootmodel?

Het ‘bootvloot’ of Paper-hat-model is een door HenKlee ontwikkeld en door W7 exclusief geïntroduceerd organisatie model dat de structuur van een moderne organisatie typeert. De essentie van het model is dat voordat een organisaties ‘omgekeerd’ wordt en zo de basis -als waar het direct klant/cliënt contact plaatsvindt als belangrijkst / meest wezenlijk organisatiedeel vooropgesteld wordt, de bestuurlijk top ontkoppeld wordt en per definitie op afstand en alles overziende gaat functioneren.

Terwijl de uitvoerende bedrijfs-/organisatieonderdelen, met maximale zelfstandigheid, zich dan wel als in hoge mate zelf verantwoordelijk als externe (business units) gedragen, dan wel als intern ondersteunende kostenplaats maar met diezelfde hoge mate van eigen verantwoordelijkheid en scherpe doorbelasting van kosten. Waardoor intern gedwongen winkelnering uiteindelijk gemarginaliseerd kan worden

 

34. Wat doet een Intrapreneur?

Die leijdt(!) in hoge mate zelf verantwoordelijk een specifiek gefocust bedrijfsonderdeel, veelal uit een groter en vaak ook multinationale organisatie. Derhalve m.u.v. het eigendom (alhoewel aandelen opties o.i.d. meestal wel zeer aanbevelenswaardig is) als zijnde een zelfstandig ondernemer. De rede is maximale focus en snel adequaat anticiperend ondernemerschap in het onderscheidde organisatieonderdeel en hoger continuïteit /verbondenheid met toptalent managers.

De te bedwingen nadelen zijn;

 • Kans op door strategische top ongewenste koerswijzigingen,
 • Nodeloos of inefficiënt/ineffectieve interne concurrentie,
 • Bestuurders moeten leren op afstand te besturen en collegiaal samen te werken.

De W7 Opleiding/Training voor Intrapreneur zal een vlaggeschip Training vormen waarin meer dan intensieve samenwerking tussen W7 een gespecialiseerd huurkandidaat n.a.w. noodzakelijk zal blijken te zijn.

 

35. Wat verstaan jullie onder een Basisinkomen?

Het B’ink is een overheidsuitkering aan alle mensen boven de 18 die er in moet voorzien dat men daarmee en sober maar fatsoenlijk leven kan leiden, zonder enig direct van bovenaf opgelegde tegenprestatie. Het doel is; armoede uitbannen en daarmee ook alle neveneffecten van armoede, het ondoordringbaar woud van c.a. 70 losse uitkeringen, subsidies, compensaties en daaruit voortvloeiend leger aan overheidsdienaren en controleurs grotendeels of geheel opheffen. En ten derde ons gereed maken voor een toekomst waar het uiteindelijke RAMTIKIS-effect, gewoon onvoldoende bio-werk zal achterlaten.

En zo het onvermijdelijk verlies aan arbeidsethos een ander moreel maatschappelijke houding moet opleveren. Het is uit de reguliere staatsbegroting betaalbaar, alhoewel afknotting van het tot extreme hoogte opstuwend vermogen naar de rijkste 0,7% zeer welvarenden -dat ethisch verwerpelijk proporties heeft aangenomen, - ongetwijfeld daar een zinvolle bijdrage aan kan leveren. En een ondergrens (verdrijven van armoede) ook een bovengrens verdiend (disproportionele zelfverrijking)

 

36. Waarom moet iemand ‘afleren?

Geestelijk kan het menselijk brein zeer veel aan, voor velen aanzienlijk meer dan aangetoond wordt. Er lijkt wetenschappelijk ook geen verschil tussen mensen die in een uitzonderlijk klein taalgebied wonen en aldus meerder talen moeten leren en zij die in zeer grote taalgebieden wonen of een universele taal spreekt meer intellectueel vermogen heeft. Terwijl de breinomvang groei zich vooral schijnt te hebben voorgedaan toen de menselijke soort taal ontdekte en ging gebruiken.

Afleren heeft vooral te maken met het fenomeen dat ‘iemand’ die zegt over 10 jaar of meer ervaring te beschikken, vaak 2 jaar echte ervaringsgroei combineert met daar al acht jaar op ‘teren’.
En da’s link in een maatschappij waarin steeds meer, steeds meer majeure, veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Maar we v.w.b. intellectuele ‘sprongen’ voorwaarts in toenemende mate afhankelijk worden van ‘mechanisatie’. Zo goed als we fysiek geen overwicht moeten kweken, laat staan vasthouden, moeten we geestelijk ook trainen en overtolligheid kwijtraken.

 

37. Wat is precies Kennismanagement?

Fysieke arbeid is al reeds, maar zal steeds sneller meer gerobotiseerd worden. RAMTIKIS zal ook de laatste hobbel; “mechanisatie vereist volume anders zijn de opstart kosten te hoog” slechten en zelfs de winstgevende productie van unica’s mogelijk maken. Tot het niveau waarop unica’s niet meer van echt te onderscheidden zijn. Kennis werd steeds meer de arbeidsfactor van de laatste 25/30 jaar, Handvaardigheid stierf vrijwel uit.
Waar kapitsaalsintensieve bedrijven logischerwijze eigendom werden van kapitaalverschaffers gebeurde dat bij kennisintensieve bedrijven anders en in minder mate. De maten werden de baas of de kennisverschaffers collectief. Het managen/leidinggeven aan kennisverschaffers is een alleszins afwijkende tak van sport.

Wordt altijd gekozen voor de beste kennis voor de klus, voor de maximalisatie van de klusopbrengst of minimalisatie van de kluskosten? Zelfs als alle wegen naar Rome leiden betekend dat in kennismanagement termen nog niets?

Sterker nog hoe complexer de vraag hoe liever kenniswerkers de discussie aangaan.

Nou manage dat maar eens.

 

38. Ik weet wat Kostenbesef is maar wat moet ik verstaan onder Batenbenul?

Wel, men zal verbaast staan hoe weinig men vaak nog over kostenbesef weet. Logisch vrijwel ieder betrokkene heeft ‘legitieme’ reden kosten te mystificeren. Tenzij men leert kosten rechtstreeks aan baten te relateren. “Wat schuift het?” mag plat klinken toch is het vaak waar het om draait.
Hoeveel levert iets op. Wat is van waarde? Hoe definieer je verlies en voor je het weet komen de dooddoeners van ‘alles is relatief’ weer om de hoek kijken.

De essentiële ondernemingsformule: ‘Winst is Omzet minus Kosten’ verdient niet alleen een Helicopterview maar ook een Mollenblik.
Dus focus en standvastigheid, en doorvragen tot Nut en Doelmatigheid -van de kosten die baten maken of breken - zijn aangetoond.
Meeropbrengst is zo uitgerekend maar verdomd lastig en knap risicovol te verhogen. Kostenbesef moet een permanente state of mind worden in elk organisatieonderdeel en op dusdanig niveau dat zelfs de koffiemachhine-schoonmaakster zich -zonder daartoe aangezet- afvraagt of het koffiedrab nog wat waard is (en dat is het!!!).

Batenbenul? “What a waste” als uitdaging!

 

39. Waarom zie ik geen Covid19 trainingsmodulen.

Ook Covid19 had men kunnen zien aankomen, sterker nog zag vele wetenschappers aankomen. Waarom de WHO in onvoldoende mate, is niet zozeer de vraag, die organisatie heeft als vele politiek georiënteerde organisaties ernstig gefaald.

In vele van onze modulen wordt sterk vooruitgekeken. Daarin zitten vele nieuwe Covids en andere existentiële risico’s. Zolang we zaken blijven doen met landen of regio’s waar men openlijk ‘bushmeat’ verkoopt, lopen we het risico dat een van die andere ruim driehonderd duizend onder dieren levende virussen, waar de mens nog een weerstand tegen heeft ontwikkeld!, op d’een of d’ander wijze overspringen.

Niet alleen waarschuwen we in vele van onze modules tegen dergelijke risico’s, we bieden ook trainingsmodules met oplossingen;
Het Basisinkomen tegen armoede,
de Intrapreneur tegen mismanagement,
‘wonen op water’ voor bescherming van de aarde én aanvang tot extraplanetaire exploratie waardoor we het aards risico spreiden etc.
Covid19 bewijst dat het risico van een atoomaanval door een verre buur niet het risico is, maar veronachtzaming van onverwacht maar voorspelbaar minuscule dreigingen!!!!!!!!!!

We tollen als een idioot om onze as en vervolgens gelijktijdig ook om de zon die op zichzelf voortraast in een minuscuul uithoekje van het universum dat Pantga Rhei ook niet stil staat.

Gaan we dan als mens in heldere koplampen staren of onze ogen ietsie pietsie openen en Willen Weten Wanneer Waarom Wat Werkt!
Zodat we niet zwijgend afwachten wat ons nog meer te wachten staat.

 

40. Stel dat ik snel ergens de beste in wil worden wat moet ik dan doen?

Raadt eens? Hopen dat het je overkomt of zelf initiatief nemen?

 1. Selecteer:
  Maak een keuze o.b.v. diepgaand zelfinzicht; niemand kan overal perfect in worden!
 2. Focus:
  Haal uit die keuzen datgene dat voor jouw gevoel het best bij je past en ga bij die keuze niet over een nacht ijs.
 3. Onderzoek:
  Type alle zoektermen rondom je keuze in zoekmachines, waaronder dus ook de termen die je onderwerp ‘afkeuren/betwisten/negatief beoordelen, zodat je ook de andere kant analyseer,
 4. Moodboard:
  Maak een moodboard van alle pro’s en con’s over je onderwerp. Infographs vanuit Instagram kunnen daar ook heel behulpzaam bij zijn.
 5. Go/No Go
  Check of je in deze fase een goed beeld hebt van waar je je op wilt gaan focussen?
 6. Diepte onderzoek:
  Zoek in meest aansprekende/toonaangevende bronnen van/over je onderwerp (als je dat al reeds niet gedaan zou hebben?)
 7. Onderscheidend vermogen:
  Zoek binnen dat onderwerp een niche dat nog niet iedereen volstrekt uitgekauwd zou hebben.
 8. Expert onderwerping:
  Beoordeel wie/welke expert in jouw keuze het verst is en vraag hem/haar/het waar jij je hier het best in kan verdiepen.
 9. Verwerf Unicerend Inzicht:
  Maak je 10.000 vlieguren (minimaal 3 jaar intensieve studie) “in Search Of Excellence”,
 10. Weest Nooit Tevreden: (maar laat dat je humeur niet bederven!)
  Je bent er bijna maar als je ooit denkt dat je er bent, sta je stil….. Behoudt twijfel!