W7 - WIE WIL WETEN WAAROM WAT WANNEER WERKT
 

INVESTERING & RENDEMENT

 

WAT ZIJN DE KOSTEN?

(de baten zul je ongetwijfeld zelf het beste kunnen karakteriseren, laat staan kwalificeren…)

Een en ander volgens Artikel 4. PRIJS EN BETALING uit onze Algemene Voorwaarden:

De huurkosten voor een eendaags (2 modulen) training / deelname seminar o.d. is als volgt opgebouwd:

Per dagdeel module (ochtend / middag / avond) betaald huurder € 25,- per maand vast-gebruiksrecht over 10 maanden vanaf 1 september tot en met juni, c.q. € 250,- per jaar.

N.b.: Juli & Augustus zijn historisch nul-omzet maanden!

Bij 3 verschillende modules is dat € 50,-. bij 5. € 100 en bij 10 modulen € 150,- per maand.

Per ‘klassikaal/individueel deelnemer (c.q. maximum 20 deelnemers)  betaalt men vervolgens € 25,- per dagdeel met een maximum van € 600,- per dag

Per congres/seminar deelnemer betaald men € 750,- per dag per 25 deelnemers ongeacht het aantal deelnemers tot een maximum van € 2.250,- per dag. N.b.: minder dan 25=25 en 30 of meer is 50 c.q. € 1.500,-.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen onze opleiding-gerelateerde diensten exclusief BTW worden aangeboden, en luiden de prijzen in Euro’s.

Het Prijspeil is 202 met een vaste indexatie per jaar ingaande 1 Januari -voor het eerst dus m.i.v. ! januari 2022- van 4% per jaar indien alsdan geen nieuwe prijslijst zou zijn vastgesteld.

 

Betaling dient maandelijks zonder verdere facturatie te geschieden binnen 14 dagen na door huurder op te geven ontvangstbevestiging van de uitvoering van een module (dit is in principe de startdatum van een opleiding, training of seminar o.d.).

De klant treft hier (url) op de website van W7 een voorbeeld facturatie-verantwoording die maandelijks bij betaling van haar factuur aan door W7 aan te geven administratiekantoor, ter verificatie, dient te worden gezonden.

 Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is een direct opeisbaar aanvullende vergoeding verschuldigd van 2% per maand.

 Een wereldwijd exclusief eendaagse training van twee dagdelen kost € 75.000,-

Idem een van 2x2 + een avond dagdeel kost € 125.000,-

Inbegrepen zijn;

- Powerpoint presentatie,

- een trainersinstructie handboek.

Losse persoonlijke inzet van een module ontwikkelaar, wordt berekend naar € 1.750,- per dagdeel.

Een exclusieve huuroptie kan op basis van nader te bepalen exclusiviteitsovereenkomst tot stand gebracht worden.

Huur geldt voor drie jaar met een opzegtermijn van zes maanden, daarna per jaar opzegbaar.

Tot drie jaar na beëindiging mag geen vergelijkbaar training o.d. gevoerd worden.

De levertijd bedraag voor nog uit te ontwikkelen producten, minimaal 10 tot maximaal 14 weken voor 2/3 dagdelen.

Er wordt verplicht (vaste)naamsvermelding vereist op elk onderdeel, pagina, o.d. van alle ‘uitingen’:       

 

EN WAT LEVERT HET OP?

Met de groei van het merk W7 zal uiteraard ook de waarde van haar aantrekkingskracht stijgen. Anders dan bij een reguliere opleiding zal een training het moeten hebben van haar activerende inspiratie, waarbij óók nazorg van de uitvoerende organisaties onontbeerlijk is. Inspiratie en irritatie liggen daarin niet ver uiteen. Een juist geactiveerde ergernis wordt aldus -net als het ‘plotyklaps’ zien van een beter toekomst-, een groot en blijvende bron van inspiratie. Dat is een van die unieke bijdragen van W7 kennis overdracht producten. Wij leren niet en zeker beleren niet. Wij inspireren met het juiste vleugje irriteren.