W7 - WIE WIL WETEN WAAROM WAT WANNEER WERKT
 

MODULES IN VOORBEREIDING

 
A.C. Zijderveld:de nieuwe wereld is geen wereld van instituties van structuren maar van flexibele ne

WELKE MODULES ZIJN OF KOMEN ER?

Voor de goede orde, navolgende ‘concepten’ kunnen uiteraard even zo goed nader uitgewerkt worden voor een congres of specifiek seminar. In sommige gevallen, waarin het product wellicht eventueel eerst nog een of meerder voorafgaande vakinhoudelijk expert-blik zou kunnen vergen, kan dat leiden tot prijsverhoging en of ander aanvullende kosten.

Sommige van de navolgende concepten verkeren nog in ‘embryonaal’ ontwikkeling stadium:

 
Management by Bye – Dé kunst van het jezelf overbodig maken
Kennismanagement-makelaar – van Minder = Meer, naar Slimmer Smaakt Slimst
Kostenbesef & Batenbenul – Dé balans in Winst = Omzet minus Kosten
Resultaatgericht Onderhandelen – Hèt verrassingselement in overtuigingstechnieken: Omdenken
Kent Uw Tegenstander – Dé resultaat analyse van meest effectieve voorbereiding
Interpreneur – Dé Intern Ondernemer
Art4Zake – Door kunst tot veranderingsdraagvlak komen
Paradigm Shift Proof – Klaar voor de diametraal maatschappelijke omwenteling
B’ink; Hèt Basisinkomen – Hèt eind aan armoede = begin aan 21e eeuw
Nieuwe Woonvormen; w.o. Tiny housing, Digital Nomads, Kantoorrenovatie & Leven Op Water
  Hét alternatief voor een bewoonbare aarde en interplanetaire exploratie.
Facility management – Dé non–profit kerncompetentie 
  – Bindend element in hét organiek triumfaat
Uniek Biomenselijke Kwaliteit. [UBC: Unique Bio–human Capacity] Thé Human Factor 
  – Hét onderscheidend vermogen v/d bio–mens t.o.v. ‘dreigend transhumanisering
Wel Te Rusten – Voor een gezond en inspirerend dag– en nachtrust

 

 

IN ONTWIKKELING (in definitiefase)

Innovation mindset / Innovatie bereidwilligheid – Hoe willen Omdenken
Ready 4 take-off  – Bedrijfstak specifieke Innovatie–horizon bespiegelingen
Trechteren  Hoe van oppervlakkig breed naar gefocust diep te geraken? 
Veranderen moet, maar hoe?  – persoonlijk veranderen?
Afkicken van Arbeidsethos  – Wat als werken niet per se meer moet?
Omgaan met Onzekerheid  – de kunst van het verantwoord relativeren?
Topten-work tools:  – Focus, Matrixen, 1pager, 7W’s, WIK, 
  KIP, KUT, GOTIK, infographs, consuminderen !

 

 

RESULTAATGERICHT ONDERHANDELEN – Hoe definieer je de verschillende resultaten in vraag&aanbod

Doelgroep:
Eenieder die, v.w.b. materieel of immaterieel gewin, onderhandelingen kan, mag of moet voeren of ondergaan. Niet in de laatste plaats ook Semi-/Overheden, Ondernemingsraden e.d..

Uitvoering:
2 aaneensluitende dagen 4/5 dagdelen waarvan 4 middels training en één, v.r.v opdrachtgever, door expert e/o acteur.

Niveau deelnemer:
test

Nivea gastdocent:
test

Beoogd resultaat:
Met optimale focus en meer dan één nul voorsprong onderhandelingen ingaan.

 

INTERPRENEUR – de Intern Ondernemer

Doelgroep:
Multinationals, grote organisaties en/of beloftevol managers die een groter mate van deconcentratie van verantwoordelijkheden, bevoegdheden én aansprakelijkheden nastreven.

Uitvoering:
In principe 10 tot 12 dagen van minimaal 2 dagdelen uit te breiden tot 5 dagdelen afhankelijk van training of opleiding elke dag met een kennismaking met een uniek interpreneur/ondernemer v.r.v. opdrachtgever.

Beoogd resultaat:
Intern risicospreiding door hoger en diepgander deconcentratie van verantwoordelijkheden, bevoegdheden én aansprakelijkheden.

N.b.:
Een afzonderlijke vorm in deze voor de non-profit e/of groeiende vrijwilligersmarkt is eveneens in ontwikkeling.

 

Kostenbesef & Batenbenul – De vindtocht naar balans tussen meer en beter.

Doelgroep:
Managers van zowel profit- als cost-centers met uitdagingen in de balans tussen beide.

Uitvoering:
2 dagdelen

Beoogd resultaat:
Zorgdragen voor beter begrip van ieders focus op de eenvoud van Winst is Omzet minus Kosten … met behoud van eigen verantwoordelijkheden.

 

Art4Zake – VIa kunst verandering bewerkstelligen.

Doelgroep:
Change managers, kunstverzamelaars e/o verkopers/verhuurders, musea leiding, HR- FM e.d. managers, een ieder verantwoordelijk voor adequaat verlopende veranderingsprocessen e/o beheersing van angst voor veranderingsprocessen.

Uitvoering:
2 dagdelen

Beoogd resultaat:
Inspiratie- e/o Veranderingsprocessen een zachter/inspirerender la[n]ding geven.

 

Klaar voor de Paradigm Shift – Voorbereid op de diametrale verandering door RAMTIKIS

Doelgroep:
Iedereen met meer verantwoordelijkheden dan alleen zichzelf… maar zelfs die!

Uitvoering:
Een dagdeel. Tweede (of meer?) o.b.v maatwerk voor de uitdagingen in een specifieke branche.

Beoogd resultaat:
Als er een ding zeker is, is het dat in de komende 30/40 jaar de maatschappij een diametrale omwenteling zal ondergaan. Alles dat zijn mijn maakt gaat op de schop. Van eten tot slapen, van leren tot slapen niets blijft onaangetast. Bewustwording daarvan én analyseren wat dat kan betekenen voor jouw markt, branche, specialisme, o.d. staat hierin centraal

 

Leven Op Water

Doelgroep:
Planologen, stedenbouwkundigen, klimatologen, energiedeskundigen, politici, projectontwikkelaars, (scheeps-)bouwers, architecten e.d..

Uitvoering:
2 dagdelen eventueel met avond discussie, gastspreker e/o congres/seminar.

Beoogd resultaat:
Stimuleren van een visie over de zin en onzin van op water wonen+werken=leven.

Wordt’t dijkverhoging, wateromarming, dobberen of de horizon pornografiseren?

 

Het Onvermijdelijk Basisinkomen

Doelgroep:
Sociale Instellingen e/o Wetenschappers, Semi-& Overheidsorganen, Politici, Bestuurders, Financiële Instellingen, .

Uitvoering:
2 dagdelen (Diverse afgeleide programma’s mogelijk).

Beoogd resultaat:
Begrip voor het wie, wat, waar, en waarom van het OB’ink, opheffen van vooroordelen en beantwoorden van prangende vragen als betaalbaarheid en wat het betekent voor ons samen- en welzijn.

 

Kennismanagement tussen Vraag en Aanbod.

Doelgroep:
Verantwoordelijken voor vraag of aanbod van Kennisdiensten en vaardigheden, verantwoordelijken voor uitbesteding dan wel inhuur van adviseurs, interim- e/o projectmanagers, opleiders/trainers, (gedelegeerd) opdrachtgevers e.o.d. .

Uitvoering:
3 dagdelen (Diverse afgeleide programma’s mogelijk).

Beoogd resultaat:
Begrip voor de functie, het nut en de doelmatigheid van het managen van kennis-werkers;

 

Facility management als non-profit core competence.

Doelgroep:
Facility managers, Facilitaire bedrijven, Opdrachtevers van non-core uitbestedingen, Inkopers, PPP-ontwikkelaars/betrokkenen, Ondernemingsraden e.d..

Uitvoering:
1 dagdeel (Diverse afgeleide programma’s mogelijk).

Beoogd resultaat:
Begrijpen waar FM vandaan kwam, waar het naar toe evolueerde en wat daar goed e/o fout aan is (gegaan).

 

Uniek Biomenslijk Kwaliteit. [UBC: Unique Bio-human Capacity]

Doelgroep:
Een ieder die een essentieel aspect van de Nieuwe Mens wil exploreren: Onderwijs ontwikkelaars, Sociologen, Filosofen,

Na de jaren van USP* dominantie gloort aan de horizon die van UBK. Wat zijn die uniek biomenslijke kwaliteiten als bijv.: empathie, verbinding of intuïtie, die n.a.w. niet te ‘mechaniseren’ zijn en als zodanig de zin van ons aller ‘zijn’ tot uiting brengen?

*USP: Unique Selling Point

Uitvoering:
2 dagdelen (Diverse afgeleide programma’s mogelijk).

Beoogd resultaat:
‘Zijn of niet-zijn’ als antwoord i.p.v. vraag, wie zijn we, wat gaat er van ons worden? Onderkennen van welke de wezenskenmerkende UBK’s zijn en hoe te verankeren in ons toekomstig -door verregaande mechanisatie overheersd- handelen.

 

Kent Uw Tegenstander.

Doelgroep:
Leidinggevende, Teamleden, Onderhandelaars, een ieder die zakelijk dan wel geestelijk zich beter moet of wil verhouden in een weg naar verbinding met medemensen.

Uitvoering:
2 dagdelen [Diverse afgeleide; voorafgaande (psychologie/sociologie) of opvolgend (onderhandelingsvaardigheden e.o.d.) programma’s mogelijk].

Beoogd resultaat:
Resultaat van onderlinge verbinding optimaliseren.

 

Management by Bye.

Doelgroep:
Leidinggevenden die hun team zelfsturend kunnen, willen, moeten, maken.

Uitvoering:
3 dagdelen (Diverse afgeleide programma’s mogelijk).

Beoogd resultaat:
De kunst van het jezelf overbodig maken. Beloof Toegevoegde Waarde!

 

Wel Te Rusten

Voor een gezond en inspirerend dag- en nachtrust. Zoals alles zal ook rust niet louter meer een kwestie van 8-urige nachtrust worden. Met toenemende intensiteit en complexiteit van leven zal ook vaker, sneller en makkelijker rustmomenten ingebouwd gaan worden, die vanuit ander dan de in eerste instantie natuurlijke ritmes, gestalte zullen moeten kunnen gaan krijgen. Welke, waarom, wanneer hoe zijn vragen die na deze training interessante uitdagingen zijn geworden.

Doelgroep:
Individuen met slaap uitdagingen, HRM medewerkers, zorgprofessionals met aanvullend functionele behoeften e.d..

Uitvoering:
2 dagdelen

Beoogd resultaat:
Verbetering van nacht- maar vooral ook dag rust. Afvlakken van piekbelastingen. Kanaliseren van werk stress. Inzucht in optimale slaap/rust condities.

 

PS: Logisch dat alle vorenbedoelde concepten al reeds intellectueel beschermd zijn en na voltooiing nader verankerd zullen worden.