W7 - WIE WIL WETEN WAAROM WAT WANNEER WERKT
 

W7 KIT: KENNISINNOVATIE TRANSITIE

WIE WIL WETEN, WAT WAAROM, WANNEER WAAR WERKT?

 

WAT DOET W7 KIT ?

W7 KIT [Kennis Innovatie Transitie],  ontwikkelt unieke trainingen, cursussen, opleidingen, congressen, seminars en/of dergelijke voor opleidingsinstituten, trainingsinstellingen, organisatie adviesbureaus, multinationals, grote overheden e.d.. Voor allen en iedereen die exclusief, unieke kennis-overdracht-producten denken te kunnen gebruiken of, door kennismaking van ons aanbod, de vraag geactiveerd krijgen!

 

 

Onze producten zijn primair te huur, al dan niet exclusief of bij uitzondering op verzoek ‘manmade’ te koop.

 

WIE LEIDT W7 KIT ?

W7 KIT wordt geleid door ondernemer in onrust; Henk Klee. In 1988 oprichter van het destijds wereldwijd gerenommeerd facility management organisatie adviesbureau en opleidingsinstituut FMH -eerst uit Hilversum, later- uit Amersfoort. Waar zij zich in het -voor wat betreft ‘het Nieuwe Werken’- internationaal aansprekend FMHome vestigden.

In de succesvolle jaren onder zijn leiding, werd binnen nauwelijks 10 jaar een instituut gecreëerd dat zichzelf in alle onbescheidenheid; grondlegger, marktleider & trendsetter mocht noemen. Met uiteindelijk meer dan 10.000 cursistdagen per jaar, een omzet van € 15mio en 150 -veelal gast-docenten en daartoe bekwame eigen adviseurs, project- en interimmanagers.
FMH (organisatie en pand) werden in 2006 verhuurd om persoonlijk weer meer vakinhoudelijk ‘leuke’ dingen te kunnen gaan doen. Uiteindelijk leidde dat tot de oprichting van W7 KIT en deze vorm van kennistransitie-productontwikkeling.

WAAROM W7 KIT?

Je wilt niet in unieke kennismodulen investeren, maar die doen renderen,

Je wilt sneller anticiperen op innovatieve trends,

Je wilt risico’s spreiden en kansen benutten; nu!

Je behoeft inspirerend innovatieve kennisoverdracht producten,

Je wilt niet wachten, nieuwste trends, ten spoedigste, aan je marktbereik toe te voegen,

Je ziet mogelijkheden als partner te participeren,

Je wilt weten waarom wat werkt,

Waarom zou je experimenteren en falen, terwijl je kan exploiteren zonder te balen,

 

 

WELKE KENMERKEN DRAGEN W7 PRODUCTEN ?

Het kenmerk van de W7 KIT producten is dat ze veelal ingebed kunnen worden in een breder of diepgravender geheel. Zoals een uniek gebouw een inspirerende stad kan verrijken, maar zelfs daarin meerder huurders uniek eigen ervaringen opdoen, zo kunnen opdrachtgevers met W7 KIT producten werkende, versterking van hun eigen of doel-organisatie tot stand brengen.
Exact een van HenK ‘s expertises, omdat, vóór FMH op te richten, hij een kleine tien jaar directeur vastgoed was bij een eveneens marktleidend Amerikaans ICT-multinational.

Alhoewel qua opzet trainingen/lesmodules, kunnen de meeste producten dan wel verbreed e/o verdiept, gebruikt worden in specifieke opleidingen. Of geconcentreerd worden in seminars, webinars, internet presentaties. Maar zo kunnen ze ook de start of ondersteuning vormen bij noodzakelijke veranderingsprocessen of innovaties ondersteunen.

De doelgroepen zijn zo gedefinieerd dat een breed publiek kan worden bereikt zonder verlies van diepgang of afname van betrokkenheid door deelnemers.

 

Evident dat daaruit voortvloeiende, vaak ook specifieke eisen aan de trainers zullen worden gesteld.

De producten worden gebouwd rondom een PowerPoint presentatie en een uitgebreide schriftelijk handleiding/werkboek. Waarbij elke ‘sheet’ voorzien wordt van een zeer uitgebreide toelichting voor de ‘trainer’ en/of dan wel basis vormt voor een handleiding of de basis voor een uitgebreider zelfstudie pakket.

Tevens kunnen separaat ‘train-de-trainer’ sessie verzorgd worden.

 

Als trainingen bestaan de producten altijd uit een of meerder, ochtend-, middag- of avond- dagdelen van 3 uur -in principe vier kwadranten van 45 minuten-, met daarin vaak gebruik van een bepaald vakspecialist e/o instructie/illustratie video e/o professioneel acteur.

Ombouw van training naar formele opleidingen in de zin van aanvullende lees- e/o huiswerk tot aan examen opdrachten, kunnen op verzoek toegevoegd worden.

Idem kan op verzoek een geconcentreerd presentatie voor bijvoorbeeld congreslezingen o.d. van max 15 minuten ‘omgebouwd’ worden.

 
W7 KENNISTRANSITIE PRODUCTONTWIKKELING
Henk J. Klee
Koekoeklaan 73
1403 EC Bussum
 
Telefoon +31 638 503 054
E-mailadres: info@kennismoduleverhuur.nl
 
Iban Bankrekening: opvragen
BTW nummer: n.v.t.
KvK nummer: pending